Gıda Otomasyonu

Gıda Otomasyonu

Gıda üretiminde proses ve dolumun karmaşık entegrasyonun bir bütün olarak işlevini yerine getirmesi esastır. Raporlama ve veri saklanması üretim ile paralel yürütülmeli ve yazılım uygulamalarıda gıda üretimi ile ilgili detaylı bir altyapıya sahip olmalıdır.

İlgili proseslerde tüm ekipmanların kontrol edilmesi, izlenmesi ve raporlanması büyük önem taşır. Yapılan Scada programları sayesinde proses kontrolü, izlenmesi raporlanması arşivlenmesi yapılabilmektedir.

Endüstriyel standartlarda kullandığımız yazılım ve donanımlar, gıda üretim tesislerindeki haberleşme sorunlarını tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Anahtar teslim otomasyon ve elektrifikasyon çözümleri yapmaktadır.